فرم دعوت به همکاری با تکبا

متقاضایان محترم میتوانید با تکمیل فرم ذیل درخواست همکاری خود را برای ما ارسال فرمایند تا پایان مهلت ارسال درخواستها کارشناس منابع انسانی با شما تماس خواهد گرفت. درصورتیکه اطلاعات وارد شده با واقعیت تطبیق نداشته باشد متقاضی حذف میگردد.

  • درصورتی که رزومه دارید آن را آپلود کنید در غیر اینصورت اطلاعات فرم را تکمیل کنید.
  • انواع فایل های مجاز : pdf, zip, rar, doc, docx.
    لطفا رزومه خود را به فرمت pdf ارسال کنید. شما فقط مجاز به آپلود فایل های زیر هستید: pdf , zip , rar , doc , docx
  • چنانچه رزومه استاندارد ارسال کرده اید نیازی به پر کردن اطلاعات زیر نمی باشد.