سن 26

جنسیت زن

ليسانس رشته معمارى
زبان آلمانى در سطح B2 ،زبان انگليسى در سطح آیلتس 6 ،زبان تركى
نرم افزار هاى معمارى : راينو ، فتوشاپ ( پست پروداكشن ) ، رويت ، اتوكد ، لوميون

متقاضی استارت آپهای كانادا – آلمان

تیم سازی استارت آپها

کد متخصص

992003