نمونه پرزنت استارت آپ: استارت آپ بوت کمپ

نمونه پرزنت استارت آپ: استارت آپ بوت کمپ

استارت آپ بوت کمپ در مراسم روز پرزنت استارت آپ بوت کمپ که در سال 2015 برگزار شد، ده تیم پذیرش شده در سال 2014 به ارایه دستاوردهای خود پرداختند. یکی از این ارایه های جذاب مربوط به یک پلتفرم تحویل تقاضابه نام Saddl است و این امکان را برای مشتریان خود فراهم می کند [...]