مشارکت در استارت آپ های بین المللی تکبا

مشارکت در استارت آپ های بین المللی تکبا

شبکه استارت آپی تکبا برای زیر مجموعه های خود به خصوص تیم های فعال در زمینه هوش مصنوعی و بلاکچین جهت توسعه بین الملل، سرمایه گذار می پذیرد. محصولات دانش بنیان این استارت آپ ها، امکانی را فراهم می آورد که از تسهیلات کشورهای غالبا توسعه یافته، حمایت .های ارزشمند دولتی مانند انواع اقامت و مجوزهای کار و حمایت های بخش خصوصی مانند تامین سرمایه جهت رشد کسب و کار را اخذ نمایند
کد مقاله : takba0044

مشاوره با ما whatsapp