اسفند ماه 1398

تیم استارت آپ کانادا در حوزه گردشگری

کد 98001

فرآیند کار

شرح پروژه

تیم ما دارای ایده پتنت شده در وایپو و در زمینه گردشگری است، البته در مورد پروژه چون اطلاعات محرمانه است تنها در اختیار افراد واجد شرایط همکاری قرار میگیرد.

نیازمندیهای استارت آپ ما

استارت آپ ما در این مرحله به افراد ذیل جهت همکاری نیاز دارد :

 برنامه نویس مسلط به – پی اچ پی و اندروید

متخصص هوش مصنوعی دارای رزومه کار قوی

کارشناس جهنگردی یا مدیریت جهاگردی با رزومه مدیریتی

سرمایه گذار با کلیه گرایشهای تخصیلی

شرایط ما برای همکاری با افراد فوق

این افراد باید امکان مهاجرت به کانادا و توانایی گرفتن آیلتس پنج را داشته باشند

انتخاب افراد بر عهده تیم تکبا است و در صورت نیاز باید در تهران برای انجام جلسات، حضور داشته باشند.

توانایی پرداخت هزینه های مهاجرت و ورود به تیم

آیا میخواهید به این تیم ملحق شوید یا نیازمندی تیم خود را ثبت نمایید؟