رقابت تجاری غیر منصفانه

رقابت تجاری غیر منصفانه

ایده رقابت تجاری غیر منصفانه مدتی مطرح بود و در بازنگری کنوانسیون پاریس در بروکسل در اوایل سال 1900 به عنوان یکی از راه های حفاظت از مالکیت معنوی مطرح شد. رقابت تجاری غیر منصفانه را می توان به عنوان شیوه ای دانست که عملکرد رایگان مالکیت فکری و سیستم پاداش ارائه شده را مخدوش می کند.

کد مقاله: takba0055

حقوق ثبت اختراع

ثبت اختراع

این مقاله حوزه ثبت اختراعات در مالکیت معنوی را معرفی کرده است. ثبت اختراع یکی از قدیمی ترین اشکال حفاظت از مالکیت معنوی است. سیستم ثبت اختراع با ارائه امکان پاداش مادی به مخترع و در عین حال با تسهیل در گسترش دانش فناوری جدید به عموم، توسعه فناوری را تسریع می کند.

کد مقاله : takba0054

طرح صنعتی

طرح های صنعتی

طرح صنعتی به ظاهر کالا مربوط می شود و جنبه ای از یک کالا است که تزئینی یا هنری است. ممکن است شامل ویژگی های سه بعدی مانند شکل کالا یا ویژگی های دو بعدی مانند الگوها، خطوط یا رنگ باشد. ممکن است مانند سایر اشکال مالکیت معنوی، از آن حفاظت شود.

کد مقاله: takba0053

علائم تجاری

علائم تجاری

این مقاله اصول اولیه علائم تجاری و اهمیت روزافزون آن در فعالیت های تجاری را بیان می کند. یک علامت تجاری ممکن است شامل یک کلمه، یک آرم، یک عدد، یک حرف، یک شعار، یک صدا، رنگ یا گاهی حتی بو یا بافت باشد، برای شناسایی منبع کالا یا خدماتی که از علامت تجاری استفاده کرده است.

کد مقاله: takba0051

حق چاپ

مالکیت معنوی: حق چاپ

این مقاله به ساختار کلی قانون حق چاپ یا کپی رایت پرداخته و مروری دارد بر “آثار ادبی و هنری” که توسط کپی رایت محافظت می شود. این آثار شامل نوشته ها، موسیقی و هنرهای زیبا مانند نقاشی و مجسمه سازی و کارهای مبتنی بر فناوری مانند برنامه های رایانه ای و پایگاه های الکترونیکی است. ماژول حق چاپ، توضیحاتی در مورد حقوق اعطا شده به صاحب کپی رایت ارائه می دهد.

کد مقاله : takba0047

مشاوره با ما whatsapp