از میان موسسین استارتاپ چه کسی مدیرعامل می شود؟

از میان موسسین استارتاپ چه کسی مدیرعامل می شود؟

از میان موسسین استارتاپ چه کسی مدیرعامل می شود؟ وقتی یک استارتاپ شروع به کار می کند، عناوین مهم نیستند. احتمالاً دو سوم از شما در یک اتاق محصول را تولید می کنید، بازاریابی را انجام می دهید و می بینید که ایده شما پا خواهد گرفت یا خیر. لحظه ای که شروع به استخدام […]

ویژگی هایی که مدیرعامل استارتاپ را قدرتمند می سازد

ویژگی هایی که مدیرعامل استارتاپ را قدرتمند می سازد

آنچه مدیرعامل استارتاپ را قدرتمند می سازد نوشته شده توسط جیجی لوی- ویس. جیجی همکار مدیریتی در NFX است، یک سرمایه گذار مرحله بذر شرکتی مستقر در سان فرانسیسکو در تمام شرکتی هایی که من تأسیس و در آنها سرمایه گذاری کرده ام، همیشه واضح بوده که هدایت یک استارتاپ کاملاً  کار سختی است. واقعا […]

مشاوره با ما whatsapp