مصاحبه با مریم نبوی : کار آفرین در حوزه تعادل هوش مصنوعی و طراحی انسان محور

برای شرکت های تکنولوژی محور، یافتن تعادل مناسب بین فناوری و طراحی انسان محور می تواند یک کار بزرگ باشد. مریم نبوی، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت Babbly، معتقد است که داشتن یک رابطه عاطفی عمیق با هدف شما اصلی ترین نکته است.

سی استارت آپ برتر هوش مصنوعی در جهان در سال 2020

سی استارت آپ برتر هوش مصنوعی در جهان در سال 2020

هوش مصنوعی (AL) در حال حاضر یکی از تحول آفرین ترین فناوریهاست و ابزار خوبی برای دستیابی استارت آپها به رشد بیش از اندازه است. هوش مصنوعی با تعدادی اپلیکیشن در زمینه دادههای بزرگ، بینایی رایانه ای، پردازش زبان طبیعی و موارد دیگر انقلابی در تجارت، صنایع و زندگی مردم ایجاد میکند.

مشاوره با ما whatsapp